CLP

Ο κανονισμός CLP (κανονισμός (ΕΚ) αριθμός 1272/2008 τέθηκε σε ισχύ στις 20 Ιανουαρίου 2009, λόγω της ανάγκης να ενσωματωθούν στο κοινοτικό δίκαιο τα κριτήρια του Παγκοσμίως Εναρμονισμένου Συστήματος (GHS) των Ηνωμένων Εθνών για την ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία των χημικών ουσιών και για την επίτευξη διεθνούς εναρμόνισης στα μείγματα.

Ο CLP έχει μεταξύ των βασικών στόχων του τον καθορισμό του κατά πόσον μια ουσία ή ένα μείγμα παρουσιάζει ιδιότητες βάσει των οποίων πρέπει να ταξινομηθεί ως επικίνδυνη. Μόλις αυτές οι ιδιότητες προσδιορίζονται και ταξινομείται η ουσία ή το μείγμα, πρέπει μετά να δημοσιεύονται οι κίνδυνοι που έχουν εντοπιστεί μέσω της επισήμανσης. Επίσης, για να εξασφαλιστεί ο ασφαλής εφοδιασμός των επικίνδυνων ουσιών και μειγμάτων έχουν εκδοθεί σχετικές διατάξεις για τη συσκευασία.

Δεδομένου ότι πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό κανονισμό, ο κανονισμός CLP ισχύει άμεσα για κάθε κράτος μέλος από τις 20 Ιανουαρίου του 2009, με περιόδους προσαρμογής, και είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα σημεία του από τον Ιούνιο του 2015.

Ο κανονισμός CLP λαμβάνει υπόψη τις περισσότερες από τις συστάσεις του GHS, εισάγει όμως και παραλλαγές στο ίδιο (φράσεις EUH, κοινοποίηση στα κέντρα δηλητηρίασης, δυνάμει του άρθρου 45, ...)

Το Chemeter κατηγοριοποιεί αυτόματα τα προϊόντα του σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμός 1272 / 2008 (CLP).