GHS

Vaarallisille kemikaaleille altistuminen on yksi vakavimmista uhista joita sekä työntekijät että kuluttajat kohtaavat. Vahinkojen välttämiseksi monet maat ovat kehittäneet lainsäädäntöjä, jotka varoittavat näistä vaaroista asianmukaisesti etikettien ja käyttöturvallisuustiedotteiden avulla. Kunkin maan erilaiset riskiviestintämenetelmät toivat esiin tarpeen kehittää yhdenmukainen järjestelmä yhteisten kriteerien käyttämiseksi maailmanlaajuisesti. GHS tarjoaa joukon suosituksia, joilla pyritään maailmanlaajuiseen kemikaalien luokittelukriteerien yhtenäistämiseen.

Luokitus- ja merkintäjärjestelmien yhtenäistäminen on kuitenkin monimutkaista, sillä GHS:ää ei voida soveltaa suoraan kaikkialla maailmassa missään puitteissa, koska se on vain suositus ja näin ollen vailla lainvoimaa.

Maat pyrkivät sisällyttämään GHS-järjestelmän omaan säännöstöönsä, kuten CLP Euroopan unionissa, WHMIS Kanadassa, HCS 2012 Yhdysvalloissa, ja vastaavaa edistystä on tehty monessa muussakin maassa (Argentiina, Uruguay, Meksiko, Brasilia, Australia, Japani, Sveitsi, Turkki...)

Maiden välillä on näin ollen eroja, ja eroja löytyy myös kunkin maan lainsäädäntöönsä tekemien mukautusten ja Yhdistyneiden kansakuntien GHS:n väliltä.

Siksi nykyään on edelleen tarpeen toteuttaa luokitusta ja merkintöjä kunkin maan omien asetusten mukaisesti ja noudattaa samalla käyttöturvallisuustiedotteita koskevia erityisvaatimuksia mitä tulee tiedotteiden muotoon, kieleen ja sisältöön.

SIAM tuo asiakkaidensa saataville kunkin maan tekemät mukautukset koskien luokitusjärjestelmää ja käyttöturvallisuustiedotetta, jottei lainsäädäntöä jätetä noudattamatta ja siten arvokkaita kansainvälisiä operaatioita saateta riskialttiiksi.

Tutustu Chemeterin yli 50 erilaiseen lainsäädäntöön.