HCS 2012 (USA)

Hazard Communication Standard (HCS 2012 tai Hazcom 2012) käsittelee Yhdysvaltojen GHS-mukautusta, joka löytyy Federal Register -säädöskokoelmasta 17574 (29 CFR osat 1910 1915 ja 1926) ja jonka noudattaminen tuli pakolliseksi kaikille kemikaaleja markkinoiville yrityksille Yhdysvalloissa kesäkuussa 2015.

Näin ollen myös käyttöturvallisuustiedotteiden luominen artiklan §1910.1200 liitteen D mukaisesti on pakollista, jolloin otetaan huomioon OSHA:n määrittelemät raja-arvot sekä erilaiset kansalliset ja valtiolliset listaukset.

Chemeter luokittelee ja tuottaa käyttöturvallisuustiedotteet Yhdysvaltain vaatimusten mukaisesti.

Yhdysvalloissa sijaitseva yritys SIAM USA LLC tekee yhteistyötä kaikissa Yhdysvalloissa tapahtuvaan markkinointiin liittyvissä asioissa.