Toksikologiset tiedotteet

Asetuksen (EY) nro 1272/2008 (CLP) astuttua voimaan tuli pakolliseksi noudattaa sen artiklaa 45 koskien niiden toimielinten nimeämistä, jotka vastaavat terveysalan reagointimenetelmiä koskevien tietojen vastaanottamisesta hätätilanteessa:

Jäsenvaltioiden on nimettävä toimielimet, jotka vastaavat maahantuojilta ja seoksia markkinoivilta välittäjiltä saamiensa oleellisten tietojen vastaanottamisesta, erityisesti ennaltaehkäisevien ja parantavien toimenpiteiden kehittämiseksi, jotta terveysalan reagointimenetelmiä hätätilanteessa voidaan parantaa. Nämä tiedot sisältävät ensinnäkin sellaisten markkinoitujen seosten kemiallisen koostumuksen, jotka on luokiteltu vaarallisiksi niiden fysikaalisten ja ihmisen terveyteen liittyvien vaikutusten vuoksi, sekä toisekseen sellaisten seoksista löytyvien aineiden kemiallisen identiteetin, joille on myönnetty vaihtoehtoinen kemiallinen nimi artiklan 24 mukaisesti.

Espanjassa kyseiseksi toimielimeksi on nimetty Kansallinen toksikologian ja oikeuslääketieteen instituutti (INTCF), ja määräys JUS/836/2013 säätelee käyttöturvallisuustiedotteiden kautta tapahtuvaa ilmoitusmenettelyä. On syytä huomata, että tämä toteutuu ilmoitusvelvotteisten tuotteiden kohdalla kesäkuuhun 2017 mennessä.

Tähän mennessä yhtenäisyyttä ei ole saavutettu muodon eikä ilmoitusmenettelyn suhteen Euroopassa, ja kullakin maalla on oma, erillinen ilmoitusmenettelynsä. Toksikologisten tiedotteiden sisällön yhdenmukaistamiseksi Euroopan tasolla tehdään kuitenkin edelleen töitä, ja SIAM on monen eri työryhmän jäsenenä aktiivisesti mukana prosessissa (Euroopan toksikologisten tiedotteiden luomissovelluksen betatestaaja, UFI-työryhmä...)

Chemeter pystyy luomaan toksikologisia tiedotteita automaattisesti muun muassa Espanjan ja Portugalin lainsäädännön mukaisesti. Lisäksi teemme ilmoituksia Euroopan myrkytyskeskuksiin neuvontapalvelumme kautta.