Siam,
rozwiązania od początku do końca

Firma SIAM powstała w 2007 roku z inicjatywy grupy specjalistów, aby odpowiedzieć na potrzeby przemysłu chemicznego związane z przestrzeganiem ustawodawstwa w sprawie niebezpiecznych substancji chemicznych, oznakowania i generowania kart charakterystyki (SDS).

Od początku istnienia firmę SIAM cechowała wielka innowacyjność w rozwoju, który służy oferowaniu wsparcia dla przedsiębiorstw z wszystkich dziedzin branży chemicznej, takich jak substancje chemiczne, surowce, produkty czyszczące, farby, lakiery, żywice, barwniki włókiennicze, gumy, pasze dla zwierząt, dystrybucja i inne.

Zapewniamy naszym klientom niezbędne narzędzia, aby zagwarantować zgodność z prawodawstwem obowiązującym w zakresie wprowadzania do obrotu niebezpiecznych substancji chemicznych, kart charakterystyki (GHS, CLP), oznakowania niebezpiecznych chemikaliów i transportu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR).

Poświęcamy pełną uwagę efektywności w zarządzaniu zgodnością z przepisami prawa w dziedzinie niebezpiecznych substancji chemicznych. Wiemy, jakie koszty pociąga za sobą nieprzestrzeganie przepisów, i pragniemy je minimalizować, maksymalnie ułatwiając zachowanie zgodności.

Jesteśmy specjalistami w dziedzinie przepisów GHS i CLP, które są naszą wyłączną specjalizacją.

Nasza współpraca z najważniejszymi stowarzyszeniami w branży chemicznej pozwalają nam uczestniczyć w rozwoju i dostosowywaniu zasad, z których korzystają wszyscy nasi klienci.

Pracujemy dla naszych klientów i wspólnie z nimi.
Już ponad 1000 klientów uznało nasze usługi za najlepsze rozwiązanie i zaufało Chemeter w kwestiach zarządzania kartami charakterystyki przeznaczonymi dla najbardziej wymagających rynków, takich jak Unia Europejska, Turcja, Rosja, Stany Zjednoczone, Korea, Kanada, Japonia, Australia i wiele innych.

wsparcie

Czynimy różnicę

Wyróżnia nas udzielanie spersonalizowanej, stałej pomocy technicznej, aby zmaksymalizować wsparcie w jak najkrótszym czasie dzięki pracującym w każdym dziale profesjonalistom, którzy szybko i sprawnie rozwieją Twoje wątpliwości.

Oferujemy szeroką bazę wiedzy, która umożliwia użytkownikowi natychmiastowe znalezienie odpowiedzi na większość pytań.

Ponadto stale opracowujemy nowe funkcje i dodajemy do oprogramowania wszystkie nowe zmiany legislacyjne. Dzięki naszym szkoleniom online klienci mogą się zapoznać z przepisami i funkcjonowaniem oprogramowania.

Wciąż się rozwijamy

Nasza międzynarodowa sieć agentów i współpracowników obsługuje klientów w ponad 50 krajach, którzy rozsyłają swoje karty charakterystyki po całym świecie na terytorium 50 różnych jurysdykcji.

Społeczność użytkowników Chemeter rośnie z każdym dniem i rozszerza swój zasięg na całym świecie. Ponad 1000 klientów to nasza najlepsza wizytówka.
softwarde de fichas de datos de seguridad, nuestros clientes

Współpracownicy

ADELMA: Asociación de Empresas de Detergentes y de Productos de limpieza, mantenimientos y afines
ADELMA: Asociación de Empresas de Detergentes y de Productos de limpieza, mantenimientos y afines
ADELMA: Asociación de Empresas de Detergentes y de Productos de limpieza, mantenimientos y afines
ADELMA: Asociación de Empresas de Detergentes y de Productos de limpieza, mantenimientos y afines
Amiq - Asociación Murciana de Industrias Químicas
Amiq - Asociación Murciana de Industrias Químicas
Amiq - Asociación Murciana de Industrias Químicas
Amiq - Asociación Murciana de Industrias Químicas
ADELMA: Asociación de Empresas de Detergentes y de Productos de limpieza, mantenimientos y afines
ADELMA: Asociación de Empresas de Detergentes y de Productos de limpieza, mantenimientos y afines
ADELMA: Asociación de Empresas de Detergentes y de Productos de limpieza, mantenimientos y afines
ADELMA: Asociación de Empresas de Detergentes y de Productos de limpieza, mantenimientos y afines
ADELMA: Asociación de Empresas de Detergentes y de Productos de limpieza, mantenimientos y afines
ADELMA: Asociación de Empresas de Detergentes y de Productos de limpieza, mantenimientos y afines
ADELMA: Asociación de Empresas de Detergentes y de Productos de limpieza, mantenimientos y afines
ADELMA: Asociación de Empresas de Detergentes y de Productos de limpieza, mantenimientos y afines
ADELMA: Asociación de Empresas de Detergentes y de Productos de limpieza, mantenimientos y afines
ADELMA: Asociación de Empresas de Detergentes y de Productos de limpieza, mantenimientos y afines
Amiq - Asociación Murciana de Industrias Químicas
Amiq - Asociación Murciana de Industrias Químicas
ADELMA: Asociación de Empresas de Detergentes y de Productos de limpieza, mantenimientos y afines
ADELMA: Asociación de Empresas de Detergentes y de Productos de limpieza, mantenimientos y afines