GHS

Narażenie na działanie niebezpiecznych substancji chemicznych jest jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla pracowników i konsumentów. Aby zapobiec szkodom i obrażeniom, w wielu krajach opracowano przepisy dotyczące ostrzegania o tych zagrożeniach w prawidłowy sposób za pomocą oznakowań i kart charakterystyki. Istnienie różnych metod powiadamiania o ryzyku w każdym kraju sprawiło, że konieczne stało się wprowadzenie ujednoliconego systemu, aby zharmonizować związane z tym kryteria na całym świecie. GHS stanowi zbiór zaleceń, które mają na celu ujednolicenie kryteriów klasyfikacji substancji chemicznych na całym świecie.

Jednak to ujednolicenie systemów klasyfikacji i oznakowania jest skomplikowanym zadaniem, ponieważ system GHS nie może być stosowany na całym świecie bezpośrednio, gdyż stanowi jedynie zalecenie bez mocy prawnej.

Każdy kraj włącza GHS do swojego własnego systemu prawego, czego przykładami są rozporządzenie CLP w Unii Europejskiej, WHMIS w Kanadzie, HCS 2012 w Stanach Zjednoczonych i podobne przepisy w wielu innych krajach (Argentyna, Urugwaj, Meksyk, Brazylia, Australia, Japonia, Szwajcaria, Turcja...)

Istnieją zatem różnice pomiędzy poszczególnymi krajami, a zatem między samym systemem GHS w formie opracowanej przez ONZ a jego krajowymi adaptacjami.

Z tego względu obecnie nadal konieczne jest dokonywanie klasyfikacji i oznakowania zgodnie z przepisami danego kraju, a także spełnianie szczegółowych wymagań dotyczących formatu, języka i treści kart charakterystyki.

SIAM udostępnia swoim klientom różne wersje systemu klasyfikacji i kart charakterystyki obowiązujące w różnych krajach, aby klienci nie musieli ryzykować sankcji za nieprzestrzeganie przepisów w kosztownej działalności międzynarodowej.

Dowiedz się więcej o ponad 50 adaptacjach do ustawodawstwa krajowego, które oferuje Chemeter.