HCS 2012 (USA)

Hazard Communication Standard (HCS 2012 lub Hazcom 2012) to adaptacja systemu GHS obowiązująca w Stanach Zjednoczonych, wprowadzona do Rejestru Federalnego pod numerem 17574 (tytuł 29 CFR, części 1910, 1915 i 1926), wiążąca dla wszystkich przedsiębiorstw wprowadzających do obrotu produkty chemiczne w Stanach Zjednoczonych od czerwca 2015 r.

Karty charakterystyki muszą też być zgodne z załącznikiem D do §1910.1200 i obejmować zarówno wartości graniczne ekspozycji w miejscu pracy określone przez OSHA, jak i w różnego rodzaju wykazach federalnych i stanowych.

Chemeter klasyfikuje i generuje karty charakterystyki zgodnie z przepisami Stanów Zjednoczonych.

SIAM USA LLC, firma z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, współpracuje z nami we wszystkich aspektach wprowadzania produktów na rynek Stanów Zjednoczonych.