Fișa toxicologică

De la intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 (CLP) devine obligatorie respectarea prevederilor Articolului 45 privind Desemnarea organismelor responsabile cu primirea informațiilor referitoare la răspunsul sanitar în caz de urgență:

Statele membre desemnează organismele responsabile pentru primirea, de la importatorii și utilizatorii intermediari care comercializează amestecuri, informații relevante, în special, pentru formularea unor măsuri preventive și curative, în special, pentru răspunsul sanitar în caz de urgență. Aceste informații vor include compoziția chimică a amestecurilor comercializate si clasificate ca fiind periculoase din cauza efectelor sale asupra sănătății umane sau a efectelor lor fizice, precum și identitatea chimică a substanțelor prezente în amestecuri pentru care Agenția a acceptat o denumire chimică alternativă în conformitate cu articolul 24.

În Spania organismul desemnat a fost Institutul Național de Toxicologie și Științe de Medicină Legală (INTCF), procedura de notificare prin intermediul fișelor toxicologice este reglementată prin Ordinul JUS/836/2013. Trebuie să se ia în considerare că pentru acele produse pentru care este obligatorie trimiterea de notificări, aceasta se va face înainte de iunie 2017.

În prezent, nu există o armonizare nici privind formatul nici privind procedura de notificare la nivel european, fiecare țară bazându-se pe propriul său sistem de raportare diferențiat. Cu toate acestea, se lucrează la armonizarea conținutului din cadrul fișelor toxicologice la nivel european, în care SIAM este implicată activ în calitate de membru al mai multor grupuri de lucru (betatester din platforma de generare a fișelor toxicologice la nivel european, grupul de lucru pe UFI ...)

Chemeter are posibilitatea de generare automată a fișelor toxicologice, în conformitate cu cerințele aplicabile în Spania și în Portugalia. De asemenea, prin intermediul serviciului nostru de consultanță se trimit notificări către diferitele centre toxicologice la nivel european.