GHS

Expunerea la substanțe chimice periculoase este una dintre cele mai grave amenințări cu care se confruntă atât muncitorii, cât și consumatorii. Pentru a evita prejudicii, multe țări au elaborat legi care descriu aceste pericole într-un mod corect prin intermediul etichetării și al Fișei cu date de securitate. Existența unor metode diferite de comunicare a riscurilor, în fiecare țară, a impus necesitatea implementării unui sistem armonizat de reunire a criteriilor la nivel mondial. GHS oferă un set de recomandări care încearcă să reunească criteriile de clasificare a produselor chimice la nivel mondial.

Cu toate acestea, această armonizare a sistemelor de clasificare și etichetare este o sarcină complicată, deoarece ea nu poate fi utilizată direct de către GHS la nivel mondial, din moment ce aceasta este pur și simplu o recomandare fără validitate juridică.

Fiecare țară implementează GHS în sistemul său legislativ, cum ar fi de exemplu CLP în Uniunea Europeană, WHMIS în Canada, HCS 2012 în Statele Unite și, în acest mod, în multe țări (Argentina, Uruguay, Mexic, Brazilia, Australia, Japonia, Elveția, Turcia...)

Există, prin urmare, diferențe între țări și la rândul lor, între adaptările efectuate de către fiecare țară și propriul GHS al ONU.

Prin urmare, astăzi este încă necesar să se efectueze clasificarea și etichetarea în conformitate cu legislația țării și, de asemenea, să se respecte cerințele specifice pentru fișele de securitate în ceea ce privește formatul, limba și conținutul.

SIAM pune la dispoziția clienților săi adaptările specifice fiecărei țări la nivel de sistem de clasificare și fișe de securitate pentru ca în acest fel să nu pericliteze, prin nerespectarea unei reglementări, operațiunile internaționale costisitoare.

Aflați cele peste 50 de adaptări legislative de care dispune Chemeter.