CLP

CLP Yönetmeliği (1272/2008 Sayılı (EC) Yönetmelik), Birleşmiş Milletler'in maddelerin ve kimyasal karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanmasına ilişkin Küresel Uyum Sistemi (GHS) kriterlerinin, topluluk mevzuatına, uluslararası uyum sağlamak üzere dahil edilmesi gerekliliğinden ötürü 20 Ocak 2009'da yürürlüğe girmiştir.

CLP'nin ana hedefleri arasında, bir maddenin veya karışımın tehlikeli olarak sınıflandırılması gereken özelliklere sahip olup olmadığını belirlemek bulunmaktadır. Bu özellikler belirlendikten ve madde veya karışım buna göre sınıflandıktan sonra, etiketleme yoluyla tespit edilen tehlikeler rapor edilmelidir. Tehlikeli madde ve karışımların güvenli bir şekilde tedarik edilmesini sağlamak için ambalajlamayla ilgili hükümler de belirtilmiştir.

Avrupa Yönetmeliği olduğu için, CLP Yönetmeliği tüm Üye Devletlerde belirli uyumluluk sürelerinin ardından, 20 Ocak 2009'dan bu yana doğrudan uygulanmış ve Haziran 2015'ten beri her yönüyle zorunlu hale gelmiştir.

CLP Yönetmeliği, GHS önerilerinin büyük bir bölümünü dikkate alır. Bununla birlikte, varyasyonlar (EUH ifadeleri, Madde 45'e göre toksikolojik merkezlere bildirim...) getirir.

Chemeter ürünlerini, (EC) 1272/2008'e (CLP) sayılı Yönetmeliğine göre otomatik olarak sınıflandırır.