HCS 2012 (ABD)

Tehlike İletişimi Standardı (HCS 2012 veya Hazcom 2012), Birleşik Devletler'de GHS'ye ilişkin yapılan ve ABD’de Haziran 2015'ten beri kimyasal ürünler pazarlayan tüm firmalar için zorunlu olan Federal Kayıt 17574 Sisteminde (1910, 1915 ve 1926 29 CFR) toplanan adaptasyondur.

Aynı şekilde, SDS'yi, OSHA'nın kendi profesyonel sınır değerlerinin yanı sıra farklı ulusal ve eyalet listeleri dahil olmak üzere §1910.1200 belgesinin D Ek'ine uygun olarak gerçekleştirmek zorunludur.

Chemeter, SDS'yi ABD gereksinimlerine göre sınıflandırır ve oluşturur.

ABD'de merkezli bir şirket olan SIAM USA LLC, ABD'deki ticarileştirmede ilgili tüm hususlarda işbirliği yapacaktır.