Toksikoloji Formu

(EC) 1272/2008 sayılı (CLP) Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden bu yana, acil durumlarda başvurulan sağlık eylemi hakkında bilgi almaktan sorumlu organların belirlenmesine ilişkin 45. Madde'ye uymak zorunlu hale gelmiştir:

Üye Devletler, özellikle acil durumlarda başvurulan sağlık eylemlerinde önleyici ve iyileştirici önlemlerin oluşturulmasına yönelik ilgili bilgileri, karışımları pazarlayan ithalatçıların ve ara kullanıcılardan almaktan sorumlu organları belirleyecektir. Bu bilgi, pazarlanan ve insan sağlığına etkileri veya fiziksel etkileri nedeniyle tehlikeli olarak sınıflandırılan karışımların kimyasal bileşiminin yanı sıra Kuruluşun, 24. Madde uyarınca alternatif bir kimyasal ad kabul ettiği karışımlardaki kimyasal maddelerin kimyasal tanımlama bilgilerini içerecektir.

İspanya'da bu kuruluş Toksikoloji ve Adli Bilimler Ulusal Enstitüsü (INTCF) olmuş, toksikolojik formlar yoluyla bildirim prosedürü JUS/836/2013 Yönetmeliğine göre düzenlenmiştir. Bildirimin, bu konuda yükümlülük gerektiren ürünler için Haziran 2017'den gerçekleştirilmesi gerektiği dikkate alınmalıdır.

Şu anda ne formatta, ne de bildirim prosedüründe Avrupa genelinde bir uyum söz konusudur ve her ülkenin kendine özgü farklı raporlama sistemi bulunmaktadır. Bununla birlikte, SIAM'ın çeşitli çalışma gruplarına aktif olarak katıldığı süreçte (Avrupa düzeyinde toksikoloji formu üretme platformunun beta tester'ı, UFI hakkındaki çalışma grubu), toksikolojik veri sayfalarının içeriğinin Avrupa düzeyinde uyumlu hale getirilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Chemeter, toksikolojik formları İspanya ve Portekiz'in gereksinimlerine göre otomatik olarak üretme imkanına sahiptir. Ayrıca, danışmanlık hizmetimiz aracılığıyla Avrupa genelindeki farklı toksikoloji merkezlerine bildirimler yapıyoruz.