Δοκιμές,
Πάνω από 200 δοκιμές διαδικασιών

Μέσα από μια στρατηγική συνεργασία παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε τοξικολογικές και άλλες εργαστηριακές εξετάσεις και την πιστοποιημένη εφαρμογή GLP. Προσφέρουμε πάνω από 200 δοκιμές διαδικασιών και με βάση τη ζήτηση μπορούμε να μελετήσουμε και την εφαρμογή της κάθε αναγκαίας αναλυτικής μεθόδου:
 • checkΦυσικο-χημικοί έλεγχοι:
  • Σημείο θερμοκρασίας ανάφλεξης.
  • Διαρκή και αυθόρμητη αναφλεξιμότητα σύμφωνα με το Εγχειρίδιο των Δοκιμών και Κριτηρίων.
  • κλπ.
 • checkΔοκιμές για τον καθορισμό της κατάταξης ενός προϊόντος (ευερεθιστότητα, διαβρωτικές ικανότητες, τραυματισμός των ματιών ...).
 • checkΜικροβιολογικός έλεγχος.
 • checkΕπιλογή και χαρακτηρισμός του ΜΜΡΡ.
 • checkΑξιολόγηση της σταθερότητας και της αποτελεσματικότητας σε σύγκριση με τα σκευάσματα.
 • checkκλπ.
ensayos químicos procedimentados