Chemeter,
Twoje oprogramowanie do kart charakterystyki

PRZEKONAJ SIĘ, DLACZEGO JESTEŚMY INNI NIŻ WSZYSCY!

Chemeter jest innowacyjnym oprogramowaniem przeznaczonym specjalnie dla branży chemicznej, zaprojektowanym po to, aby wyróżniać się spośród innych dostępnych na rynku.

Podstawowe korzyści, jakie oferuje, to automatyczne generowanie kart charakterystyki przy użyciu unikalnego systemu inteligentnych obliczeń. Z uwagi na to, że nie wykorzystuje szablonów statycznych, każda karta charakterystyki jest unikalna i inna niż wszystkie.

Poprawność wyników uzyskiwanych za pomocą systemu obliczeń właściwości fizykochemicznych mieszanin Chemeter została potwierdzona przez zespół badawczy złożony ze specjalistów i pracowników naukowych po przeprowadzeniu rygorystycznej kontroli jakości, dzięki czemu Chemeter stanowi oprogramowanie poddane weryfikacji wzajemnej i o udowodnionej niezawodności.

Image

 

Karta charakterystyki (SDS)

Uniknij sankcji dzięki temu prostemu sposobowi na zapewnienie zgodności z przepisami

Chemeter generuje kartę charakterystyki za pomocą automatycznych obliczeń dostosowanych do kraju, w którym produkt jest wprowadzany do obrotu, oraz do konkretnych przepisów obowiązujących w danym sektorze.

Podobnie przepisy regulujące zawartość karty charakterystyki zobowiązują dostosowanie tego dokumentu do przepisów kraju, w którym produkt jest sprzedawany. Oznacza to, że karta charakterystyki musi obowiązkowo zawierać następujące elementy:

 • checkFormat zgodny ze szczegółowymi przepisami (tytuły sekcji, sformułowania urzędowe...).
 • checkMusi być sporządzona w języku urzędowym kraju, w którym dany produkt jest sprzedawany.
 • checkWartości graniczne ekspozycji na daną substancję określone w przepisach danego kraju.
 • checkListę szczegółowych przepisów obowiązujących w danych krajach podano w sekcji 15.

Poprawne generowanie kart charakterystyki (SDS) stało się koniecznością, by zadowalająco i sprawnie zapewnić zgodność z obowiązującym prawem, unikając w ten sposób niepotrzebnych kar.

Image

Edytor etykiet

Innowacyjne narzędzie do projektowania etykiet CLP i GHS

Chemeter zawiera wbudowanego projektanta etykiet, który umożliwia szybkie i intuicyjne projektowanie oznakowań z informacjami o produkcie, jego wymiarach i zasadach utylizacji zgodnie z przepisami CLP i GHS, z możliwością dostosowania do wizerunku firmy za pomocą spersonalizowanej grafiki.

Podawanie poprawnych informacji o zagrożeniach związanych ze stosowaniem i z przetwarzaniem produktów chemicznych ma zasadnicze znaczenie dla odpowiedniego wprowadzenia ich do obrotu. Dzięki takim etykietom, zgodnym z przepisami prawa i atrakcyjnej stronie wizualnej, produkty zyskają wartość dodaną i przewagę konkurencyjną w stosunku do innych przedsiębiorstw.

Generowanie etykiet

Dzięki wykonaniu tych prostych kroków za pomocą Chemeter można generować etykiety w wielu formatach i językach w ciągu zaledwie kilku minut:

01. Zaprojektuj szablon

02. Wybierz języki

03. Automatycznie wygeneruj etykietę

BAZA DANYCH PRZEPISÓW CHEMICZNYCH SIAM®

Kluczowym wyróżnikiem jest to, że SIAM oferuje swoją bazę danych substancji:

 • Pełna integracja z CHEMETER, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów zakupu lub zależności od bazy danych strony trzeciej lub straty czasu na ręczne wprowadzanie skomplikowanych informacji.
 • Wartości zweryfikowane przez zespół SIAM, dzięki czemu użytkownik nie będzie musiał martwić się o jakość danych ani posiadać obszernej wiedzy legislacyjnej niezbędnej do ich wyboru.
 • Stale aktualizowana.

SIAM® CHEMICAL REGULATORY DATABASE pomaga szybko uzyskać dostęp do zweryfikowanych chemicznych danych regulacyjnych dla ponad 15 000 substancji w celu automatycznego generowania dokumentacji bezpieczeństwa (karty charakterystyki, etykiety itp.) oraz dodatkowo poznać wymagania prawne na całym świecie.

Chemeter Regulatory

Dzięki międzynarodowej sieci SIAM, obecnej w ponad 20 krajach na całym świecie, CHEMETER REGULATORY uwzględnia wszystkie takie obowiązkowe aspekty, gdyż zwykłe tłumaczenie stanowiłoby poważne naruszenie prawa.

Z tego powodu Chemeter generuje kartę charakterystyki przy użyciu obliczenia klasyfikacji zgodnego z krajową wersją systemu GHS i ze szczególnym formatem obowiązującym w każdym z ponad 50 krajów.

ZAWSZE NA BIEŻĄCO

W Chemeter stale aktualizujemy regulacje krajowe i międzynarodowe dotyczące sektora, w którym działamy, aby zrealizować cel SIAM, polegający na zapewnianiu dynamicznego rozwiązania informatycznego podlegającego stałym aktualizacjom, wzbogacanego i uzupełnianego w zależności od potrzeb rynku.

Oferujemy regularne aktualizacje automatyczne, obejmujące zmiany legislacyjne i dodajemy nowe funkcje, aby spełnić wszystkie potrzeby naszych klientów.

Integracja w Twoim systemem

Korzystaj z potencjału Chemeter za pomocą swojego własnego systemu zarządzania

Chemeter zapewnia możliwość transferu danych (co pozwala uniknąć konieczności ponownego wprowadzania informacji o produktach) lub pełnej integracji z systemem produkcyjnym przedsiębiorstwa.

Zintegruj generowanie dokumentacji (karty charakterystyki, etykiety, listy przewozowe...) z procesami produkcyjnymi w całkowicie automatyczny i przejrzysty sposób. Szybko i pewnie przesyłaj informacje ze swojego systemu zarządzania do Chemeter i odwrotnie (receptury, charakterystyki itp.).

Image
01. Usługi sieci web i XML: korzystaj z najbardziej niezawodnej technologii

Chemeter gwarantuje solidną i niezawodną integrację, która pasuje do wszystkich systemów, dzięki wykorzystaniu standardów komunikacji i transferowi uporządkowanych danych.

02. Import danych ze źródeł zewnętrznych - szybka integracja danych

Chemeter oferuje intuicyjny kreator, który pozwala łatwo i bez wysiłku importować dane pochodzące z innych źródeł (Excel, Access, ODBC, Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL, DB2 i inne). Zaimportuj swoje dane do Chemeter w łatwy i szybki sposób.

03. Wiersz poleceń: prostota technologii

Komunikuj się z Chemeter za pomocą wiersza poleceń.


 

Nasi klienci korzystają z wielu różnych systemów zarządzania, które z powodzeniem zostały zintegrowane z Chemeter. Najbardziej znane to:

ECM GT Química

Logic Class

AS/400
Oracle

Expertis

Primavera
JD Edwards

SAP

PHC
SAGE

Selenne

Microsoft Dynamics Nav (Navision)

Obsługiwane sektory

 • check Kleje i spoiwa 
 • check Motoryzacja i smary 
 • check Emalie i fryty 
 • check Laboratoria i przemysł farmaceutyczny 
 • check Produkty budowlane
 • check Dodatki wielobranżowe 
 • check Guma 
 • check Pestycydy, biocydy i nawozy 
 • check Farby, lakiery i substancje barwiące 
 • check Żywice
 • check Pasze dla zwierząt 
 • check Barwniki i pigmenty 
 • check Przemysł tekstylny i skórzany 
 • check Środki czystości, aromaty i kosmetykis

WŁAŚCIWOŚCI ZAAWANSOWANE

simulador i+d

SYMULATOR BADAWCZO-ROZWOJOWY

Symulator badawczo-rozwojowy Chemeter służy do generowania prototypów receptur, by móc z wyprzedzeniem sprawdzić ich właściwości. Pozwala to na ograniczenie liczby badań i lepsze wykorzystywanie zasobów ludzkich.
Symulator badawczo-rozwojowy Chemeter opiera się na modelach prognozowania stosowanych obecnie w dziedzinie inżynierii chemicznej. Badania przeprowadzane we współpracy z grupą badawczą DIQMAG z Uniwersytetu w Salamance zweryfikowały rezultaty teoretyczne uzyskiwane dzięki symulatorowi za pomocą rzeczywistych eksperymentów i potwierdziły, że jest to niezwykle użyteczne narzędzie, pomagające unikać niepotrzebnego tracenia czasu w laboratorium.
INSTRUCCIONES DEL PUESTO DE TRABAJO (WIC)

INSTRUKCJE NA STANOWISKU PRACY (WIC).

Chemeter posiada dodatkowy moduł do generowania „Instrukcji pracy” w kilku krokach.
Narzędzie, za pomocą którego możesz ułatwić i uświadomić pracownikowi zagrożenia związane z jego pracą, bez korzystania z karty charakterystyki. Z łatwo konfigurowalną zawartością z opcją wyświetlania:
 • Numer ONZ.
 • Identyfikator produktu.
 • Wygląd fizyczny.
 • Potencjalne skutki i niekorzystne skutki zdrowotne.
 • Etc.
Cartas de porte

LISTY PRZEWOZOWE

Oprogramowanie Chemeter znakomicie nadaje się do automatycznej klasyfikacji danych towarów (ADR/RID, IMDG i IATA) oraz generowania listów przewozowych zgodnie z konwencją ADR, dzięki czemu nie muszą być już one wprowadzane ręcznie.
Konwencja ADR reguluje transport towarów niebezpiecznych. Zgodnie z jej przepisami to nadawca towarów niebezpiecznych jest zobowiązany do wystawienia i dostarczenia odpowiedniego listu przewozowego osobie odpowiedzialnej za ich transport. List przewozowy zawiera m.in. dane dotyczące nadawcy, przewoźnika, przetwarzania i odbiorcy oraz konkretne informacje o towarze.
Últimas tecnologías

NAJNOWSZE TECHNOLOGIE

Oprogramowanie Chemeter jest opracowywane za pomocą stabilnej i zaawansowanej technologicznie platformy. To gwarantuje optymalne, szybkie, solidne i elastyczne działanie w pełni zintegrowane z systemami komputerowymi.
 • Integracja z systemem ERP firmy.
 • Automatyczny import danych ze źródeł zewnętrznych.
 • Opracowywane za pomocą najnowszych technologii firmy Microsoft:Net i SQL Server.
 • Dane są scentralizowane i ujednolicone na serwerze bazy danych, co pozwala na równoczesne wykorzystywanie ich przez wielu użytkowników w różnych lokalizacjach, zapewniając dostępność aktualnych informacji w każdej chwili.
 • Łatwy dostęp do danych w czasie rzeczywistym.
 • Atrakcyjny design z możliwością personalizacji, w tym wygląd w stylu pakietu MS Office.
 • Łatwa instalacja i konfiguracja.

Chemeter cloud

 • Karta charakterystyki
 • Etykiety
 • Symulator badawczo-rozwojowy
 • Aktualne przepisy prawa
 • Dodatkowe moduły
 • Bez instalcji
 • Dostęp z dowolnego miejsca

  Chemeter

  • Karta charakterystyki
  • Etykiety
  • Symulator badawczo-rozwojowy
  • Aktualne przepisy prawa
  • Dodatkowe moduły
  • Instalacja lokalna